Mindretalssekretariat

Hvem repræsenterer vi?

Oversigt og selvforståelse

I Tyskland findes der fire anerkendte autoktone (oldgr. autos: selv/egen og chthon: jord) nationale mindretal/etniske minoriteter: 

I Tyskland modtager disse en specifik økonomisk støtte og er omfattet af særlig lovgivning. 

På basis af det Europæiske Charta for Regional- eller Mindretalssprog nyder de fire nationale mindretals sprog (dansk, nord- og saterfrisisk, øver- og nedersorbisk, foruden sintiernes og romaernes sprog romane) i Tyskland en særlig protektion. Også regionalsproget nedertysk (plattysk) er omfattet af en særlig paragraf på basis af dette charta. Repræsentanterne for det plattyske sprog udgør dog ikke noget nationalt mindretal, men nedertysk er anerkendt som regionalsprog.

I Tyskland står det enhver frit at blive tilknyttet et mindretal el. en etnisk minoritet. Statistiske tal beror derfor på skøn. Det skyldes for det første, at mindretal og minoriteter i sin tid blev forfulgt af nationalsocialisterne og for det andet folkeretlige overvejelser. I den europæiske Rammekonvention for Beskyttelse af nationale Mindretal blev det fastlagt, at tilknytningen til et mindretal er en afgørelse, der står hver enkelt person frit; den kan ikke registreres, kontrolleres eller bestrides af landet eller staten.


Selvforståelse

Hvad menes der med et autoktont, nationalt mindretal hhv. en etnisk minoritet?

Autoktone mindretal og etniske minoriteter er mindretal og minoriteter, der pga. den europæiske historie, div. grænsedragninger og andre historiske hændelser aldrig har været i stand til at danne egne stater og således lever på en fremmed stats territorium som mindretal.

Den Føderalistiske Union af europæiske Mindretal (FUEN), de europæiske mindretals paraplyorganisation, definerer i sit charta for autoktone, nationale mindretal og etniske minoriteter i Europa, hvad der menes med et autoktont mindretal, hhv. etnisk minoritet. Disse er fællesskaber, der: 

  • lever samlet eller spredt indenfor en stat
  • tæller færre personer end statens/landets øvrige befolkning
  • er borgere i den pågældende stat
  • i flere generationer og konstant har boet i det pågældende område
  • på grund af etniske, sproglige eller kulturelle kendetegn adskiller sig fra de øvrige statsborgere og som er villige til at bevare disse særlige egenskaber

En undtagelse i denne sammenhæng er sintierne og romaerne, der af historiske årsager ikke bor i et nedarvet geografisk område. De tyske sintier og romaer er anerkendte mindretal i Tyskland, selvom de bor spredt i små grupper fordelt over næsten hele det tyske område. 

Autoktone, nationale mindretal og etniske minoriteter er forskellige fra indvandrere, der ikke per tradition er bosiddende i Tyskland (også kaldt alloktone/nye mindretal).

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!