Mindretalssekretariat

Mindretalsrådet for de fire autoktone nationale Mindretal og etniske Minoriteter i Tyskland

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow z.t. – Bund Lausitz Sorben e.V.

Domowina-forbundet med sæde i Bautzen/Budyšin er et politisk uafhængigt og selvstændigt forbund for det sorbiske mindretal og paraplyorganisationen for de sorbiske foreninger i Øvre og Nedre Lausitz. Forbundet repræsenterer det sorbiske folks interesser og er især aktiv i de sorbisk beboede områder i de tyske delstater Brandenburg og Sachsen. 

Siden sin grundlæggelse i 1912 arbejder forbundet Domowina aktivt for at vedligeholde, fremme og udbrede det øvre- og nedersorbiske sprog og det sorbiske folks kultur og traditioner. Det forener og understøtter sorberne og de sorbiske foreningers arbejde som paraplyorganisation og er sorbernes talerør i offentligheden. Det repræsenterer sorberne internationalt og nationalt overfor kommunernes, amternes, delstaternes og folkerepublikkens parlamenter, institutioner og administrationer.

Domowinas repræsentanter i Mindretalsrådet er Dawid Statnik/David Statnik und Judit Šołćina/Judith Scholze (for Øvre Sorbien) og Kito Ela/Christian Elle (for Nedre Sorbien/Venderne)


Dawid Statnik / David Statnik(* 1983)

Formand for Domowina

 • sceneteknikermester med speciale i scene/studieopbygning

Socialt engagement:

 • 2007-2009 bestyrelsesmedlem af den sorbiske ungdomsforening Pawk e.V.
 • siden 2009 medlem af forbundsrepublikkens bestyrelse for Domowina
 • siden 2011 formand for Domowina
 • siden 2013 medlem af den den Sachsens Landsanstalt for Privatradio og nye Medier (SLM) 
 • siden 2013 medlem af Dialogforum der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN)

Judit Šołćina / Judith Scholze (*1979)

Jednaćelka Domowiny / Geschäftsführerin der Domowina

 • 2012-2015 Projektleiterin der europäischen Sprachkampagne für Mehrsprachigkeit und  sprachliche Vielfalt – language diversity 
 • 2013-2021 Leiterin des Minderheitensekretariats der vier autochthonen, nationalen  Minderheiten, Volksgruppen Deutschlands in Berlin

Gesellschaftliches Engagement: 

 • 1998-2000 Vorstandsmitglied des sorbischen Jugendvereins PAWK e.V.
 • 2000-2002 und 2003-2005 Präsidiumsmitglied der Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)
 • 2013-2017 stellvertretende Vorsitzende der Domowina
 • seit 2015 Mitglied der Gesellschaft zur Förderung eines Sorbischen Kultur- und Informationszentrums in Berlin (SKI)

Kito Ela / Christian Elle (* 1949)

Medlem af Domowinas bestyrelse

 • født 1949 og opvokset i Commerau ved Königswartha (Øvre Lausitz/Sachsen)
 • har boet i over 40 år i Nedre Lausitz
 • lærer i fysik og matematik

Ansættelser og socialt engagement: 

 • 1971 lærer og 1985-1990 leder af skolen Sorbische Erweiterte Oberschule Cottbus 
 • 1998-2001 videnskabelig medarbejder i skoleforeningen Sorbischer Schulverein e.V.
 • 2001-2011 leder af WITAL Sprogcentrets afdeling i Nedre Lausitz 
 • Christian Elle har erhvervet sig stor fortjeneste gennem sit arbejde med at revitalisere det sorbisk/vendiske sprog i Nedre Lausitz
 • medlem af Domowinas bestyrelse

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!