Mindretalssekretariat

Mindretalsrådet

Opgaver

Mindretalstrådet for de fire autoktone nationale Mindretal og etniske Minoriteter i Tyskland tager sig af principielle emner inden for de fire autoktone nationale mindretal: danskerne, friserne, de tyske sinti og roma, foruden Lausitz-sorberne. Rådet arbejder for at fremme og beskytte de fire mindretal og optræder som fælles repræsentant for deres interesser i forhold til den tyske regering og Forbundsdagen.

Ud over koordineringen mindretallene imellem og udarbejdelsen af fælles stillingtagener til aktuelle hovedemmer, handler opgaverne især om:

  • indskrivning af en mindretalsartikel for de fire anerkendte mindretal in den tyske grundlov
  • at diskutere og overvåge forbundsrepublikkens forpligtelser i henhold til den europæiske rammeaftale til beskyttelse af nationale mindretal og den europaeiske charta vedr. regionale og mindretals sprog
  • informere om og deltage i de af Forbundsdagens lovinitiativer, der vedrører mindretalspolitikken
  • at støtte en aktiv regionalpolitik, der sikrer mindretallenes beståen i deres hjemegne
  • at sikre og bekræfte mindretallenes økonomiske støtte fra Forbundsrepublikkens side
  • at pleje og videreudvikle mindretallenes sprog og kultur og
  • at fremme informationsflowet mellem mindretallene

Mindretalsrådet består af den respektive ledelse og to repræsentanter fra hver af de fire mindretal:

Formandsskabet for Mindretalsrådet går på skift efter rotationsprincippet, hver af mindretalsorganisationerne overtager ledelsen for et år.

Mindretalsrådets mødes med jævne mellemrum mindst to gange om året.

Minderheitensekretariatet i Berlin understøtter Mindretalsrådets arbejde mht. indhold og organisation.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!