Mindretalssekretariat

Mindretalssekretariat

Opgaver

Mindretalssekretariatet for de nationale Mindretalsforbund i Tyskland blev oprettet i Berlin i 2005. 

Mindretalssekretariatet har følgende opgaver og funktioner:  

 • at være forbindelsesled mellem de anerkendte mindretals forbund og forbundsrepublikkens organer, dvs. Forbundsdagen, Forbundsregeringen og Forbundsrådet, især med henblik på at observere og ledsage forbundsstatens og udvalgenes arbejde i forhold til mindretallenes politiske interesser og problemstillinger
 • at netværke mellem de fire anerkendte mindretal og redegøre for deres positioner overfor forbundsdagens udvalg, forbundsdagens medlemmer, partier, regeringer og ministerier
 • at varetage de fire anerkendte mindretals interesser mht. lovenes implementering og bevillinger
 • at udarbejde fælles stillingtagener og vurderinger for mindretalsorganisationerne
 • at udføre PR-arbejde og medievirksomhed omkring emner, der vedrører mindretallets politik, sprog og kultur, foruden at oplyse og informere omkring de nationale mindretal og mindretalspolitikken i Tyskand 
 • at repræsentere mindretallets forbund og foreninger i nationale og internationale kommissioner og arbejdsgrupper, bl.a. som
  • stedfortrædende medlem i det rådgivende udvalg for forbundsstatens anti-diskrimineringskommission ,,Antidiskriminierungsstelle des Bundes” (ADS)
  • repræsentant for mindretalsorganisationerne i konferencerne ,,OSZE-lmplementierungs-Konferenzen zur Menschlichen Dimension”
  • kontakt til Europarådets mindretalspolitiske overvågnings-komiteer
 • at fungere som sekretariat for de fire anerkendte autoktone nationale, tyske mindretals mindretalsråd

Den nuværende mindretalssekretær for Tyskland er Gösta Nissen. 

Mindretalssekretariatets kontor ligger i Bundesallee 216-218 i Berlin. Det bliver understøttet fra indenrigsministeriet (Bundesministerium des Innern) og får økonomisk støtte fra den tyske forbundsrepublik.


Titelbild

 • [Translate to Dansk:]

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!