Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Kogo zastupujomy?

Dańska mjeńšyna

Granicu mjazy Šleswig-Holsteinskeju a Dańskeju lěbda zacuwaš: Wjele luźi powěda nimski a dański. W nejwěcej krotkozajtšnem nimskem zwězkowem kraju jo žywych pó pówoblicenjach něźi 50.000 pśisłušnikow dańskeje mjeńšyny z nimskim staśaństwom. Derje organizěrowane twórje wóni móst k našym susedam w Dańskej.

Pśedewšym žywe su w granicnem měsće Flensburg, we wokrejsoma Pódpołnocna Friziska a Šleswig-Flensburg ako teke w pódpołnocnem źělu wokrejsa Rendsburg-Eckernförde. Dańska mjeńšyny pomjenijo swój sedleński rum ako Połudnjowu Šleswigsku. Nawopaki jo žywa w Pódpołnocnej Šleswigskej w Dańskem kralojstwje nimska mjeńšyna. 

Wjele mócnym a samostatnym organizacijam ma se dańska mjeńšyna źěkowaś, až móžo w swójich gódnotach a tradicijach žywa byś. Sydslesvigsk Forening (SSF) – Połudnjowošleswigske towaristwo – jo jeje głowna kulturelna organizacija. Ze swójskeju partaju, tym Połudnjowošleswigskim zwězkom wólarjow (SSW), jo dańska mjeńšyna w Šleswig-Holsteinskem krajnem sejmje a pó wólbach do krajnego sejma 2012 z jadneju ministarku w krajnem kněžarstwje w Kielu zastupjona.

"Europejska politika jo mjeńšynowa politika"

Dańska mjeńšyna ma za wažne, až se kuždemu luźoju liche wuzwólowanje swójeje narodnosći pśizwólijo. Toś to wuzwólowanje dejało se ako demokratiski zakładny princip we wobjadnosći  z ramikowym dogronom Europejskeje rady k šćitoju narodnych mjeńšynow a Europejskeje rěcneje charty respektěrowaś. Toś postulěrujo dańska narodna mjeńšyna: “Europejska politika jo mjeńšynowa politika a mjeńšynowa politika jo europejska politika”.

Dalejwjeduce linki:

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!