Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Kogo zastupujomy?

Friziska ludowa kupka

Friziska ludowa kupka w Nimskej jo žywa na šleswig-holsteinskem pódwjacornem pśibrogu a w dłujkowjacornej Dolnosakskej ako teke we wokrejsu Cloppenburg. Pó pówoblicenju jo něźi 60.000 luźi pó swójom sebjerozměśu Frizow. 

Wótpowědujucy swójomu žywjeńskemu rumoju se jim groni Pódpołnocne Frizy, Pódzajtšne Frizy a Saterske Frizy. Pódpołnocne Frizy su doma we wótpowědujucy pomjenjonem wokrejsu Pódpołnocna Friziska a na kupje Helgoland. Pódzajtšne Frizy su žywe we wokrejsach Aurich, Leer, Friziska a Wittmund, w bźezwokrejsnych městach Emden a Wilhelmshaven ako teke w źělach wokrejsowu Cuxhaven a Wesermarsch. Saterske Frizy su zasedlone na dłujkem wjacorje wokrejsa Cloppenburg a w samostatnej gmejnje Saterland. Ku kupce Frizow słušaju teke Pódwjacorne Frizy, kenž su w Nižozemskej ako narodna mjeńšyna pśipóznata.

Jich organizacije angažěruju se mjazy drugim za zdźaržanje swójich rěcow a jich wužywanje w zjawnem rumje ako teke za pósrědnjenje jich kultury w šulach.
Ako kšywowa organizacija słužy Frasche Rädj (Rada Frizow, sekcija pódpołnoc z.t.), kótaraž zgromadne zajmy Pódpołnocnych Frizow dowenka a w drugich gremijach zastupujo.

Za zdźaržanje a spěchowanje saterskeje frizišćicny se zasajźujo Seelter Buund (domowniske towaristwo Saterlandu).

Dalejwjeduce linki:

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!