Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Kogo zastupujomy?

Łužyske Serby

Pó pówoblicneju twóri něźi 60.000 luźi źinsa serbski lud. Wóni su žywe jano w Nimskej, a to w Górnej Łužycy (Lichotny stat Sakska) ako Górne Serby a w Dolnej Łužycy (Bramborska) ako Dolne Serby.

Lud Serbow, spocetne słowjańske rody na dłujken zajtšu Karpatow, jo pśišeł pśed něźi 1.500 lětami do stronow mjazy Baltiskim mórjom a Rudnymi górami. We Łužycy jo mógał swóju kulturelnu swójoraznosć pśez wjele stow lět pó źělach zachowaś a wuwijaś – pśetergnjone mjazy drugim pśez politiku nacionalsocialistow. Dajo dwě serbskej rěcy:  górnoserbšćinu a dolnoserbšćinu, kótarejž se až do źinsajšnego we wjele familijach a we wšednem žywjenju powědaju. Pśedewšym dolnoserbska rěc jo pśez wóteměranje wobgrozone.

Pódla pomjenjowanja Serby se pśedewšym w Dolnej Łužycy w nimskej rěcy teke oficielnje wužywa starše zapśimjeśe “Wenden”. Toś to zapśimjeśe póchada wót romskich historiografow, kenž su tegdy jim njeznate rody na pódzajtšu ze zapśimjeśim “Veneti” pomjenili, z cogož jo pózdźej w nimskej rěcy zapśimjeśe “Wenden” nastało.

W lěśe 1912 załožona Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t. ze sedłom w Budyšynje jo politiski njewótwisny kšywowy zwězk serbskich towaristwow.

Dalejwjeduce linki: 

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!