Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Rada mjeńšynow

Źěłabnosć

Rada mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje se zaběra ze zasadnymi nastupnosćami tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow: Danow, Frizow, nimskich Sinti a Roma ako teke łužyskich Serbow. Wóna se zasajźujo za jich spěchowanje a šćit a zastupujo zgromadnje zajmy tych styrich mjeńšynow napśeśiwo zwězkowemu kněžarstwoju a Nimskemu zwězokowemu sejmoju.

Pódla wótgłosowanja mjazy mjeńšynami a zgromadnymi stojnišćami k aktuelnym śěžyšćowym temam stoje wósebnje w srjejźišću:

  • pśiwześe mjeńšynowego artikla za te styri pśipóznate narodne mjeńšyny do Zakładneje kazni Zwězkoweje republiki Nimska,
  • rozpominanje a doglědowanje zawězka zwězka glědajucy na europejske ramikowe dojadnanje k šćitoju narodnych mjeńšynow a Europejsku chartu regionalnych a mjeńšynowych rěcow,
  • informacija wó wobźělenju a wobźělenje na kazniskich iniciatiwach Zwězkowego sejma z  póśěgom k mjeńšynowej politice,
  • aktiwna regionalna politika, kenž zawěsćijo dalejwobstaśe mjeńšynow w swójej domowni,
  • zawěsćenje a wobtwarźenje financielnego spěchowanja mjeńšynow pśez zwězk,
  • woplěwanje a dalejwuwiśe rěcy a kultury mjeńšynow a
  • spěchowanje wuměny informacijow mjazy mjeńšynami. 

Raźe mjeńšynow pśisłušaju: pśedsedarje ako dwa dalšnej zastupnika tych styrich mjeńšynow:

Pśedsedarstwo Rady mjeńšynow jo rědowane pó rotaciskem principje, pśi comž kužda mjeńšynowa organizacija pśedsedarja na jadno lěto stajijo. Zgromadne pšawidłowne wobradowanja Rady mjeńšynow se pśewjedu nanejmjenjej dwójcy wob lěto.

Sekretariat mjeńšynow w Barlinju pódpěrujo źěło Rady mjeńšynow pó wopśimjeśu a organizatoriski. 

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!