Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Wóstańśo informěrowane

Naš newsletter

Naš newsletter informěrujo Was wó nowosćach k narodnym mjeńšynam w Nimskej, wó sekretariaśe mjeńšynow, wó tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynach a ludowych kupkach Nimskeje, ako teke wó dalšynych relewantnych temach.

CAPTCHA image for SPAM prevention If you can't read the word, click here.

Gaž cośo, móžośo se pśecej zasej z newslettera daś wupisaś.

Z Wašymi datami wjelgin dowěrliwje wobchadamy a njepódajomy žedne daty na tśeśich dalej.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!