Minderhaidenkontoor

Minderhaidenkontoor

Wät deer däin wät

In dät Jier 2005 wude foar do natsionoale Minderhaiden in Düütsklound dät Minderhaidenkontoor in Berlin iengjuchtet.

Dät Minderhaidenkontoor häd dusse Apgoawen un Funktsionen:

 • Stede weze, ju foar do Fereene fon do anärkoande Minderhaiden tou dän Buundesdai, ju Buundesregierenge un dän Buundesräid dän Ferbind häärstoalt, akroat skäl ju parlamentariske Oarbaid fon dän Buund un do Uutsküsse ferfoulged wäide mäd Ooch ap alles, wät mäd do Minderhaiden un hiere Oungungen tou dwoon häd
 • Kontakt tou do Uutsküsse fon dän Buundesdai, do Ljude, do ouoardend sunt in dän Buundesdai, do Fraktsionen, ju Regierenge un do Minister pleegje un dütelk moakje, wierfoar do fjauer Minderhaiden stounde
 • Weerniemen fon do Inträssen fon do fjauer anärkoande Minderhaiden, wan dät uum dät Uumsätten fon Wätte gungt un wät fon Stoats Siede toutällt wuden is
 • Mädnonner uutoarbaidje, wät ze tou ferskedene Seken mene un Apskrieuwen fon Beurdeelenge fon do Minderhaidenfereene
 • Wierwe foar alles, wät mäd Minderhaidenpolitik, - sproake, -kultur tou dwoon häd un wät me Beskeed wiete skäl uur do natsionoale Minderhaiden un ju Minderhaidenpolitik in Düütsklound un uk Boskuppe deertou tou reken
 • Do Minderhaidenfereene in natsionoale un internatsionoale Gremien tou fertreden, u. u. as
  • stälfertedende Meeksmon in dän Bieräid fon ju „Antidiskriminierungsstede fon dän Buund (ADS)
  • Fertreder fon do Minderhaidenfereene bie do „OSZE – Implementierungsträffen tou ju moanskelge Dimension“
  • Kontakt foar dät minnerhaidenpolitiske Gremium, do fon dän Europaräid ätterwoarje un ätterkiekje
 • Sekretarioat foar dän Minderhaidenräid fon do fjauer anärkoande autochtoone natsionoale Minderhaiden in Düütsklound.

Tou Tied is die Minderhaidengeskäftsfürer Gösta Nissen.

Dät Minderhaidenkontoor sit an dän Bundesallee 216-218 in Berlin un wät stöänd fon dät Buundesministerium foar´t Binnenlound.


Titelbild

 • [Translate to Saterfriesisch:]

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!