Mjeńšinowy sekretariat

Mjeńšinowa rada

Dźěławosć

Mjeńšinowa rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje zaběra so ze zakładnymi naležnosćemi štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow: Danow, Friesow, němskich Sintow a Romow kaž tež Łužiskich Serbow. Wona zasadźuje so za jich spěchowanje a škit a zastupuje zhromadnje zajimy štyrjoch mjeńšinow napřećo zwjazkowemu knježerstwu a Němskemu zwjazkowemu sejmej.

Nimo wothłosowanja mjez mjeńšinami a zhromadnych stejišćow k aktualnym ćežišćowym temam steja wosebje:

  • přiwzaće mjeńšinoweho artikla za štyri připóznate narodne mjeńšiny do zakładneho zakonja Zwjazkoweje republiki Němska, wobjednawanje a dohladowanje zawjazanja Zwjazka nastupajo europske 
  • wobjednawanje a dohladowanje zawjazanja Zwjazka nastupajo europske Ramikowe dojednanje za škit narodnych mjeńšinow a Europsku chartu regionalnych abo mjeńšinowych rěčow,
  • informacija wo a wobdźělenje na zakonskich iniciatiwach Zwjazkoweho sejma z mjeńšinowopolitiskim poćahom,
  • aktiwna regionalna politika, kotraž zawěsća dalewobstaće mjeńšinow w jich domiznje,
  • zawěsćenje a wobkrućenje financielneho spěchowanja mjeńšinow přez Zwjazk
  • pěstowanje a dalewuwiće rěče a kultury mjeńšinow a
  • spěchowanje wuměny informacijow mjez mjeńšinami w srjedźišću.

Mjeńšinowej radźe přisłušeja předsydźa kaž tež dwaj dalšej zastupnikaj štyrjoch mjeńšinow Němskeje:

Předsydstwo Mjeńšinoweje rady je po rotaciskim principje rjadowane, při čimž kóžda mjeńšinowa organizacija swojeho předsydu za jedne lěto staja.

Zhromadne prawidłowne wuradźowanja Mjeńšinoweje rady so znajmjeńša dwójce wob lěto přewjeduja.

Mjeńšinowy sekretariat w Berlinje podpěruje dźěło Mjeńšinoweje rady wobsahowje a organizatorisce.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!