Mindretalssekretariat

Hvem repræsenterer vi?

Det danske mindretal

Grænsen mellem Slesvig-Holsten og Danmark er nærmest usynlig: mange mennesker taler såvel tysk som dansk. I Tysklands nordligste delstat bor skønsvist ca. 50.000 medlemmer af det danske mindretal med tysk statsborgerskab. Deres forbilledlige organisationer danner bro til den danske nabo.

Det danske mindretal er først og fremmest bosat i grænsebyen Flensborg, amterne Nordfrisland og Slesvig-Flensborg, forude i den nordlige ende af Rendsborg-Egernførde amt. Det danske mindretal kalder dette område for Sydslesvig. På den danske side af grænsen findes et tilsvarende tysk mindretal i området Nordslesvig.

Takket være de mange stærke og selvstændige organisationen er det danske mindretal i stand til at leve i overensstemmelse med de danske værdier og traditioner. Sydslesvigsk Forening (SSF) er den kulturelle hovedorganisation. Det danske mindretal er repræsenteret i den slesvig-holstenske landdag og med sit eget parti, den Sydslesvigske Vælgerforening (SSW). Siden valget 2012 har partiet desuden fået en ministerpost i delstatsregeringen med sæde i den slesvig-holstenske hovedstad Kiel.

„Europapolitik er mindretalspolitik“ 

Det danske mindretal hylder princippet, at enhver frit kan vælge nationalitet og kultur og kræver at denne valgret skal respekteres som et demokratisk grundprincip i overensstemmelse med Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal/etniske minoriteter og det europæiske sprogcharta. Således hævder det danske mindretal: „Europapolitik er mindretalspolitik og mindretalspolitik er Europapolitik“.

Flere links:

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!